Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Helsingfors universitet.
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://onlinepayments.it.helsinki.fi/ och har skapats 07.06.2021.
Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.
Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Uppfyllelse av kraven

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss om du vill meddela brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.
Per e-post: digiviestinta@helsinki.fi

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in ett klagomål och hur det behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000