HELSINGIN YLIOPISTON VERKKOMAKSUPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Verkkomaksupalvelusta vastaa Helsingin yliopisto (0313471-7). Verkkomaksupalvelussa hoidetaan Helsingin yliopiston tapahtumien ja konferenssien ilmoittautumisia ja verkkomaksuja sekä otetaan vastaan muiden Helsingin yliopiston tietojärjestelmien verkkomaksuja.

Nämä ovat Helsingin yliopiston verkkomaksupalvelun yleiset käyttöehdot. Yleisten käyttöehtojen lisäksi voi olla tuote/palvelukohtaisia ja/tai lähdejärjestelmäkohtaisia peruutus- ja toimitusehtoja, jotka täydentävät näitä ehtoja. Maksamalla maksun Asiakas hyväksyy sekä verkkomaksupalvelun yleiset käyttöehdot, että tuotekohtaiset peruutus- ja toimitusehdot. Asiakas hyväksyy lisäksi henkilötietojensa käsittelyn verkkomaksupalvelun asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä verkkomaksupalveluun. Asiakkaan tulee antaa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot, jotka tallennetaan verkkomaksupalveluun tilauksen käsittelemiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Helsingin yliopistolla on oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Helsingin yliopisto ei luovuta Asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa.

2. Tilaaminen

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostitse toimitettavilla tilaus- ja maksuvahvistuksilla, joissa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Asiakas vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. Tilaus- ja maksuvahvistus yhdessä toimivat virallisena kuittina ostoksesta.
Maksamalla maksun Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkomaksupalvelun käyttöehtoihin sekä tilattavaa tuotetta/palvelua koskeviin erityisehtoihin.

3. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Verifonen BlueCommerce -palvelun kautta. Maksutapavalikoimaan kuuluvat kaikki suomalaiset verkkopankit ja yleisimmät kortit (debit/credit).
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Verifone Finland Oy, BlueCommerce (0943819-9) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Verifone Finland Oy, BlueCommerce ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Helsingin yliopistolle. Tiliotteella tai korttilaskulla maksun saajana näkyy Verifone Finland Oy. Verifone Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa.

4. Hinnat ja arvonlisävero

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

5. Ilmoittautumista/tilausta koskevat peruutusehdot sekä yhteydenotot

Ilmoittautuminen/tilaus on aina sitova. Ilmoittautuminen/tilaus tulee perua kirjallisesti. Peruminen vahvistetaan aina kuittaamalla. Katso tarkemmat peruutusehdot kutakin palvelua järjestävän Helsingin yliopiston yksikön omilta verkkosivuilta.
Sama yksikkö vastaa myös tuotteita koskeviin tiedusteluihin. Yksiköiden yhteystiedot löytyvät tilausprosessista sekä tilausvahvistukselta.

6. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Helsingin yliopistolla on oikeus keskeyttää verkkomaksamispalvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.
Helsingin yliopisto ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Helsingin yliopisto ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkomaksupalvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

7. Tietoturva

Verkkomaksupalvelu on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Helsingin yliopisto säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina.

8. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkomaksupalvelun edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkomaksupalvelulle tai muille verkon käyttäjille.

9. Vahingonkorvausvastuu

Helsingin yliopisto vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Helsingin yliopiston virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkomaksupalvelussa aiheettomasti perityt kustannukset.
Helsingin yliopisto ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

10. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Helsingin yliopiston verkkomaksupalveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkomaksusuorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Helsingin yliopisto pyrkii ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

11. Käyttöehtojen muuttaminen

Helsingin yliopisto on oikeutettu muuttamaan näitä verkkomaksupalvelun käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkosivuillaan hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

12. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.